Ważna infomacja dla odwiedzających

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują między innymi następujące zakazy wynikające z przepisów prawa:

zakaz wprowadzania psów,  poruszania się poza  oznakowanymi szlakami turystycznymi, zbioru owoców runa leśnego i grzybów, używania otwartego ognia w tym palenia tytoniu i grillowania, wjazdu pojazdami na drogi leśne niezależnie od tego czy są oznakowane znakiem zakazu ruchu lub wjazdu,  biwakowania,  zakłócania ciszy, używania łodzi motorowych i  innego sprzętu motorowego , uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.

Jednocześnie informujemy, że  kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, podlega karze aresztu albo grzywny.

 


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy