Badania naukowe

Informacje ogólne i zasady prowadzenia badań naukowych Jedną z ważniejszych funkcji parku narodowego jest udostępnienie jego obszaru do badań naukowych. Ze względu na status ochronny bardzo cennego obszaru przyrodniczego oraz możliwość prowadzenia długoletnich badań porównawczyc

więcej
Znaczenie

Znaczenie badań naukowych Rola badań naukowych jest bardzo istotna dla poznania i ochrony przyrody Parku. Żeby właściwie wykonywać ochronę przyrody parku narodowego wpierw należy poznać jego warunki geograficzne, klimatyczne, zasoby przyrody nieożywionej, nieożywionej oraz zagro

więcej
Tematy badawcze

Badania naukowe prowadzone w Wolińskim Parku Narodowym: Jednostka prowadząca Temat prowadzonych badań Planowany rok zakończenia Kierownik Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy