KLIFY tom V

Do zbiorów Biblioteki został włączony tom V KLIFÓW. KLIFY to wydawnictwo Wolińskiego Parku Narodowego. Tym razem jest to tom jubileuszowy, z okazji 50-lecia istnienia Wolińskiego Parku Narodowego. Autorami artykułów są pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego: leśniczowie, kustosz

więcej
Ciekawe tematy

W minionych latach zbiory Biblioteki WPN posłużyły jako materiał źródłowy do napisania wielu prac semestralnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych (uwaga: tylko część niżej wymienionych prac została przekazana do WPN): „Walory przyrodnicze Wolińskiego Park

więcej
Zbiory Biblioteki

Biblioteka WPN posiada zbiory gromadzone od wielu lat. Znajdują się tu stare niemieckie opracowania i podręczniki, polskie książki uważane dziś za „białe kruki”, anglojęzyczne dokumenty i materiały związane z ochroną środowiska i realizacją odpowiednich konwencji, pozycje dotyczą

więcej
O WPN

"Wyspa Wolin. Zrównoważony rozwój w strefie przygranicznej" Wołczkowo: Oficyna IN PLUS 2004 r. [Książkę wydano na zlecenie Związku Gmin Wyspy Wolin. Podzielona jest na działy Przyroda, Środowisko, Turystyka. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu współpracy przygranicznej w dzie

więcej
Wybrane książki w zbiorach Biblioteki WPN

Wybrane książki włączone do zbiorów Biblioteki WPNNATURA 2000 Kostrzewski A., Andrzejewska A. (red).: "Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów NATURA 2000", Warszawa 2007. Wnuk Z., Ziaja M. (red.): "Turystyka w obszarach NATUR

więcej
Udostępnianie zbiorów Biblioteki

Przed Państwa przyjazdem do Biblioteki prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz adres: Woliński Park Narodowy ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, Tel.: (91) 32 80 727; 32 80 737

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy