"Transgraniczne osieciowanie muzeów". Zadanie w ramach projektu INTERREG IVa nr INT-10-0037 - Programu Operacyjnego Cele 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska

CZTERY MUZEA – POMORZE ATRAKCJI! czyli „Transgraniczne osieciowanie muzeów” INTERREG IVA nr INT-10-0037 Od 6 listopada 2013r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pn. „Transgraniczne osieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprogramowania i Cros

więcej
Promocja projektu"Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego"

Szanowni Państwo, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu opracowano i wydano ulotkę promocyjną zawierajacą szczegóły dotyczące realizacji zamierzonych celów i efektów ekologicznych projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (format PDF Acrobat Reader)

więcej
Postęp prac przy realizacji projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

W ramach realizowanego projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku narodowego” współfinasowanego finansowanego na zasadzie dotacji z środków funduszy europejskich V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastr

więcej
Sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących Planu Ochrony dla WPN

Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących projektu Planu Ochrony dla WPN. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Sprawozdanie z V Warsztarów dotyczących projektu Planu Ochrony dla WPN. Strona internetowa Programu Infrast

więcej
Promocja projektu Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Szanowni Państwo, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu opracowano i wydano ulotkę promocyjną zawierajacą szczegóły dotyczące realizacji zamierzonych celów i efektów ekologicznych projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (format PDF Acrobat Reader)

więcej
Kolejeny etap prac przy realizacji projektu "Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są: szlak turystyczny, ścieżka edukacyjna oraz dwie tablice pamiątkowe. W dniu 10 października 2013r. otwarto now

więcej
Projekt planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego – zaproszenie na IV warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.

Woliński Park Narodowy jest w trakcie opracowywania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego. Wykonawca powyższego opracowania, którym jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., organizuje w dniu 18 września 2013 roku o godz.10:00 w Centrum Edukac

więcej
Realizacja projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- restytucja grzybieńczyka wodnego

W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania ,, Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) na akwenach Zalewu Szczecińskiego i Wstecznej Delty Świny na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”. W ramach realizacji programu dokonano pobrania materiału sadzeniowego

więcej
Uroczyste otwarcie schodów relacji Kawcza Góra-plaża

Uroczyste otwarcie schodów relacji Kawcza Góra –plaża. Dnia 16.07.2013r nastąpiło uroczyste otwarcie schodów. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Instytucji Wdrażającej projekt tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Morsk

więcej
Zakończenie prac przy budowie zejścia turystycznego z Kawczej Góry na plażę. na plażę

Informacje dotyczące realizacji projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” Zakończono budowę zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra –plaża. Widoczne na zdjęciu

więcej
Projekt planu ochorny dla Wolińskiego Parku Narodowego - zaproszenie na III warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.

Woliński Park Narodowy jest w trakcie opracowywania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego. Wykonawca powyższego opracowania, którym jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., organizuje w dniu 25 czerwca o godz.10:00 w Centrum Edukacyjno-Muzealny

więcej
Informacje dotyczące realizacji projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Postęp prac związanych z budową zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra –plaża. W związku z nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi napotkanymi w trakcie realizacji inwestycji przesunięciu uległ termin zakończenia budowy i oddania do użytku zejścia turystycznego relac

więcej
Realizacji projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- zakup łodzi wiosłowo-motorowej

Woliński Park Narodowy zaprasza do składania ofert na dostawę łodzi wiosłowo – motorowej. Szczegóły techniczne i tryb składania ofert mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.bip.wolinpn.nv.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzMDMp Serdecznie zapraszamy do składania ofert Sporządził:

więcej
Rozpoczęcie realizacji projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

więcej
Kolejne zadania związane z realizacją projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Kolejnymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są: Budowa drewnianej bariery dwużerdziowej – 620 mb Wykonanie

więcej
Postęp prac przy realizacji projektu Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Od 29.11.2012 w rejonie Kawczej Góry można napotkać maszyny budowlane. Oznacza to, że projekt nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” współfinansowany ze środków Programu Operacyj

więcej
II Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. "Woliński Park Narodowy- projekt planu ochrony".

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego oraz Wykonawca Planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego serdecznie zapraszają na II Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. "Woliński Park Narodowy - projekt planu ochrony". Warsztaty odbędą się

więcej
I Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. "Woliński Park Narodowy- projekt planu ochrony".

Dnia 17.04. 2012 roku odbyły się I Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. "Woliński Park Narodowy - projekt planu ochrony". Warsztaty zorganizowane zostały przez wykonawcę Planu ochrony dla WPN - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z G

więcej
Zawiadomienie Dyrektora WPN o ropozczęciu prac nad projektem Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i Art. 28. ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 i Dz. U. 2008 r., Nr 201, poz. 1237), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo

więcej
Zaproszenie na spotkanie stron zainteresowanych w związku z podjęciem opracowania projektu Planu Ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego

W związku z podjęciem opracowania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego w dniu 17 kwietnia o godz.10.00 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego odbędzie się pierwsze spotkanie stron zainteresowanych. Spotkanie poświęcone będzie ogólnym założeni

więcej
Opracowanie Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Obowiązek posiadania przez park narodowy planu ochrony wynika w zapisu ustawy o ochronie przyrody. Jest to kompleksowy dokument planistyczny zatwierdzany przez Ministra Środowiska, który obowiązuje na okres 20 lat. Określa on m. in. szczegółowe zasady, zakres i miejsce zb

więcej
Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (zejscie turystyczne relacji Kawcza Góra - plaża oraz rewitalizacja obiektów BAS)

W lipcu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt.: ”Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Całkowita wartość planowanego

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy