Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2014

W roku 2014 Woliński Park Narodowy wystąpił do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych o środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z określonymi w art.58 ustawy o lasach, a które mogły być realizowane w Parku. Wniosek obejmował trzy grupy działań:

Lp.

Zadania

Planowany koszt [zł]

Zadanie 1: Przebudowa i ochrona ekosystemów Leśnych WPN

205540,00

1.

Czyszczenia późne (8,42ha)

2.

Czyszczenia wczesne (4,70ha)

3.

Melioracje agrotechniczne (31,27ha)

4.

Naprawa i konserwacja ogrodzeń  (1670mb) oraz budowa nowych (880mb); zabezpieczanie pni preparatem Bioekol na pow.11,00 ha

5.

Ograniczenie erozji - wykonanie zabudowy ziemno-drewnianej (2540m2) i wykonanie barier (817mb)

Zadanie 2: Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej lasów Wolińskiego Parku Narodowego

126600,00

1.

Utrzymanie istniejących pasów ppoż. Typu A na odcinku 43,08km

2.

Lotnicze patrolowanie i gaszenie pożarów w okresie IV-IX.2014r.

3.

Prowadzenie obserwacji przeciwpożarowej oraz powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu w okresie III-X.2014 r.

4.

Zakup 5 szt. wózków gaśniczych jednoosiowych zakrytych wraz z wyposażeniem w podręczny sprzęt gaśniczy

Zadanie 3: Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym - III etap

918903,00

1.

Uzupełnienie ubytków nawierzchni o łącznej długości 6405mb

2.

Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi - 3313mb

3.

Wykonanie rowków rozsączających wody spływające z korony drogi - 127 mb

 

Łącznie

1 251 043,00

 

Dzięki akceptacji wniosku w dniu 22.05.2015r. zawarta została z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych umowa nr ZP-9/14 o udzieleniu dofinansowania z Funduszu Leśnego realizacji działań zgodnych z zaakceptowanym wnioskiem zadań:

Lp.

Zadania

wykonanie

Poniesiony koszt [zł]

Zadanie 1: Przebudowa i ochrona ekosystemów Leśnych WPN

55 867,17

1.

Czyszczenia późne (8,42ha)

8,00

2.

Czyszczenia wczesne (4,70ha)

4,70

3.

Melioracje agrotechniczne (31,27ha)

32,15

4

Naprawa i konserwacja ogrodzeń  (1670mb) oraz budowa nowych (880mb); zabezpieczanie pni preparatem Bioekol na pow.11,00 ha

1380

5

Ograniczenie erozji - wykon


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy