„Ochrona zagrożonych gatunków fauny oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym”.

 

W ramach rozszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów ochronnych WPN opracował projekt pt. „Ochrona zagrożonych gatunków fauny oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt ten uzyskał dofinasowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Działania projektowe ukierunkowane są na ochronę szczególnie zagrożonych biotopów i gatunków z nimi związanych  oraz wybranych siedlisk przyrodniczych  i obejmują realizację czterech zadań:

1. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej siedliska Natura 2000 zmiennowilgotne łąki trzęslicowe (6410) (Molinion);

2. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej płazów poprzez poprawę ich biotopów i stabilizację poziomu wody w godowiskach płazów;

3. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej gniewosza plamistego Coronella austriaca (1283), poprzez poprawę jakości jego biotopów;

4. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej Nietoperzy (Chiroptera) poprzez wykorzystanie byłej infrastruktury wojskowej (bunkry).


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy