Zachować bioróżnorodność chroniąc przyrodę.

Projekt: „Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę. Ochrona gatunków i siedlisk w Wolińskim Parku Narodowym (2019)” „Różnorodność biologiczna – do niej należymy, od niej zależymy” – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Każdy z nas może przycz

więcej
Ochrona zagrożonych gatunków flory oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym

W ramach rozszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów ochronnych WPN opracował projekt pt. „Ochrona zagrożonych gatunków fauny oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt ten uzyskał dofinasowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy