Zasady udostępniania turystycznego WPN

Od kilkunastu lat w polskim społeczeństwie obserwuje się zmianę stylów i preferowanych wartości życia, które dotyczącą również wypoczynku i modelu uprawianej turystyki. Model ten zwany często ekoturystyką, turystyka zieloną, turystyka przyjazną środowisku znajduje oczywiście swoj

więcej
Szlaki turystyczne WPN

Szlak czerwony Szlak czerwony zwany potocznie „szlakiem brzegiem Bałtyku”, liczy 19 km. Główną jego atrakcją jest oczywiście wędrówka brzegiem morza, choć warte są zobaczenia także: punkt widokowy Kawcza Góra oraz latarnia morska Kikut. Trasa szlaku jest dosyć długa, turysta nie

więcej
Pozostałe formy turystyki aktywnej w WPN

Turystyka rowerowa Na terenie wyspy Wolin, a przede wszystkim Wolińskiego Parku Narodowego istnieje wiele uwarunkowań pozwalających na uprawianie tego typu aktywności ruchowej. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego brak jest niestety specjalistycznych scieżek rowerowych, ich r

więcej
Punkty widokowe i atrakcje przyrodnicze WPN

1. Obiekty turystyczne Woliński Park Narodowy, oprócz naturalnych atrakcji przyrodniczych, ma do zaoferowania turystom również atrakcje o charakterze antropogenicznym, powstałe oczywiście dzięki staraniom i ingerencji człowieka. Zagroda Pokazowa Żubrów Miejsce cieszące się olb

więcej
Informacje praktyczne

UWAGA W dniu 4 kwietnia 2015r. (sobota) Zagroda Pokazowa Żubrów będzie czynna od godz. 800 do godz. 1400 ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW

więcej
Zasady obowiązujące w Parku Narodowym

Szanowni Państwo , nasi Drodzy Goście, park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Z tego względu istnieje wiele ograniczeń i zakazów, których respektowania jesteśmy zmuszeni od Państwa wymagać na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pr

więcej
Sportowo-rekreacyjny połów ryb

Wędkarstwo W opinii wędkarzy akweny Wolińskiego Parku Narodowego to bardzo atrakcyjne łowiska. Do wędkowania udostępnione są tutaj wewnętrzne wody morskie (Zalew Szczeciński, jezioro Wicko Wielkie, cieśniny Wstecznej Delty Świny oraz wody Zatoki Pomorskiej).Stwierdzono tu po

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy