Zasady udostępniania turystycznego WPN

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO      

Park Narodowy jest własnością społeczną i służy zachowaniu przyrody w jej naturalnej, najpiękniejszej postaci dla przyszłych pokoleń. Obszar ten jest prawnie chroniony i przeznaczony jednocześnie do badań naukowych oraz zwiedzania.  Ustawowy obowiązek realizacji obu tych zadań wymaga wprowadzenia pewnych ograniczeń w korzystaniu z Parku. Zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego odbywać się może z zachowaniem następujących zasad regulaminu:
•    zwiedzanie Parku wyłącznie w ciągu dnia po oznakowanych szlakach,
•    niewchodzenie na wydmy i klify,
•    zachowanie ciszy i czystości,
•    nieuszkadzanie i niezrywanie roślin i grzybów,
•    niepłoszenie, niechwytanie i niezabijanie zwierząt,
•    nieniszczenie gleby, skał i źródeł,
•    nieużywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych,
•    niewprowadzanie psów,
•    parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach,
•    niewędkowanie i nieuprawianie sportów wodnych na jeziorach śródlądowych,
•    prowadzenie połowów rekreacyjno - sportowych na wodach morskich tylko
w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych,
•    uprawianie sportów motorowodnych, pływanie i żeglowanie wyłącznie na wyznaczonych akwenach,
•    korzystanie z urządzeń Parku zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pracownicy Służby Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie WPN.
W razie potrzeby proszę zwrócić się o pomoc do pracowników Służby Parku Narodowego. Życzę interesujących obserwacji naturalnej przyrody i dobrego wypoczynku.

Dyrektor
Wolińskiego Parku Narodowego

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy